Jak to osiągnąć?

Stosując ośmioczłonową ścieżkę jogi. Jest to metoda, która daje konkretne narzędzia do pracy w obszarze ciała, umysłu i serca. BKS Iyengar, którego metodą podążam w Yogaroom, używał asany do praktykowania wszystkich ośmiu członów jogi w celu uzyskania w sobie poczucia spójności i jedności.  Uważna praktyka asany połączona z pranayamą i medytacją stanowi pole do obserwacji związków przyczynowo-skutkowych i rozwoju wyższego poziomu świadomości, który daje nam wgląd w to jak funkcjonujemy i umiejętność podejmowania zrównoważonych działań na rzecz zdrowia, lepszych relacji, pracy i wielu innych sfer naszego życia.

OSIEM GAŁĘZI JOGI

1.  YAMA

2.  NLIYAMA

3.  ASANA

4.  PRANAYAMA

5.  PRATYAHARA

6.  DHARANA

7. DHYANA

8. SAMADHI

YAMA

Praktyka bycia w uważnej i zdrowej relacji ze światem zewnętrznym. Uniwersalne zasady etyki, które regulują nasz stosunek do ludzi i przedmiotów.

Ahimsa – nie krzywdź!

Satya – Mów prawdę!

Asteya – nie kradnij!

Brahmacharya –  bądź wsrzemięźliwy!

Aparigraha- nie przywiązuj  się!

NLIYAMA

Praktyka bycia w uważnej i zdrowej relacji ze sobą. Zasady postępowania względem siebie.

Saucha-   zachowaj czystość !

Santosha- bądź zadowolony, wdzięczny!

Tapas – żarliwie dąż do celu!

Swadhyaya – rozwijaj samoświadomość i wiedzę!

Ishvarapranidhana – zaufaj!

ASANA

Praktyka w pozycji na poziomie fizjologiczno-anatomicznym. Służy wzmacnianiu i oczyszczaniu ciała oraz przygotowuje je do medytacji.

PRANAYAMA

Praktyka oddechowa, która poprawia zaopatrzenie ciała w energię i kontroluje jej przepływ.

PRATYAHARA

Praktyka wycofania zmysłów i przekierowania uwagi z zewnątrz do wewnątrz ciała.

DHARANA

Praktyka koncentracji umysłu, która oznacza jego zdolność do przebywania w stanie ciszy. Jest przygotowaniem do medytacji.

DHYANA

Medytacja. Stan bycia poza umysłem i rozwój świadomości obecności. Praktyka medytacji polega na obserwowaniu w ciszy umysłu myśli, emocji, zjawisk, rzeczy, zdarzeń bez aspektu oceniania i reagowania na nie.

SAMADHI

Stan pełnej koncentracji, w którym pojawia się bezgraniczny spokój wynikający z poczucia jedności z wszechświatem.